Turbosuflanta aparţine de motor şi funcţionarea sau defectarea ei depinde în mare parte de motor. Pentru a o putea folosi în condiţii bune şi pe o perioadă îndelungată este foarte important ca schimbul de ulei de calitate adecvată să se efectueze la perioadele prescrise în cartea tehnică a automobilului.

Nu este recomandată folosirea la turaţii mari a motorului rece. La sarcini mari (mers pe autostradă, urcarea pantelor abrupte, remorcare) se recomandă ca înaintea opririi motorului să rulaţi motorul câteva minute la ralanti.

Cazuri de deteriorare
1. Paletă şi ax rupte, îndoite sau deteriorate pe partea de admisie sau evacuare
Defecţiunea este cauzată de absorbţia unui corp străin dinspre filtrul de aer sau care a ieşit din motor împreună cu gazele de evacuare, după cum se poate observa în imaginile alăturate. Paletele deformate nu pot fi reparate sau îndreptate. Paletele deformate duc la deteriorarea completă a turbosuflantei.

 

 

2. Impurităţi în uleiul motorului
Pe bucşele şi axul turbinei se pot observa caneluri (figura alăturată) cauzate de impurităţi din uleiul de motor. Aceste impurităţi pot ajunge în uleiul motor din cauza:

 • Defecţiunii motorului
 • Utilizării uleiului într-un interval mai mare de kilometri decât cel recomandat de producător în cartea tehnică a maşinii
 • Folosirea altor uleiuri decât cele menţionate de producătorul autovehiculului
 • Filtru de ulei deteriorat
 • Defectarea supapei (by-pass) din filtrul de ulei
 • În timpul efectuării unor reparaţii la motor.

 

3. Întârzierea ungerii
Pe bucşele turbosuflantei se pot observa urme fine de polizare (figura alăturată) cu schimbarea uşoară a culorii materialului, sau se va gripa axul, aceste deteriorări fiind cauzate de:

 • Întârzierea ungerii turbosuflantei (aproximativ 4-5 secunde), la pornirea motorului după ce a fost efectuat schimbul de ulei şi a filtrului de ulei.
 • Accelerarea motorului imediat după pornirea acestuia, indiferent de temperatura uleiului
 • Presiune de ulei scăzută
 • Contaminarea uleiului motor cu lichid de răcire sau combustibil.

 

4. Lipsa ungerii
Pe bucşele şi axul turbosuflantei se pot observa urme de arsuri şi schimbarea culorii axului în albastru sau negru (vezi figura alăturată). Acestea pot fi cauzate de:

 • Înfundarea sau fi surarea conductei de ulei
 • Defecţiunea pompei de ulei
 • Nivelul scăzut de ulei în motor
 • Ungere insuficientă

 

5. Încălzire excesivă
Uleiul ars (ca în imaginea alăturată) de pe axul turbosuflantei şi pe pereţii interiori ai acesteia este cauzat de temperatura mai ridicată a gazelor de evacuare care poate fi provocată de un filtru de aer înfundat, sau fisurat, ori de înfundarea instalaţiilor de admisie sau de evacuare. De asemenea poate să apară şi o defecţiune la instalaţia de alimentare.

 

6. Depunere de calamină (vezi imaginea de alături) pe partea de evacuare a turbosuflantei:

 • Defectarea instalaţiei de alimentare, a instalaţiei electrice
 • Folosirea incorectă a autovehiculului
 • Catalizator înfundat sau deteriorat
 • Blocarea supapelor de vacuum sau electrice din cauza loviturilor sau a lichidelor.

 

Instrucţiuni de montaj

 • Este obligatoriu schimbarea uleiului, a filtrelor de ulei şi de aer
 • Înaintea montării conductei de ulei, turbosuflanta se umple cu ulei proaspăt pe orificiul pe care primeşte ungerea.
 • Verificaţi conducta de admisie şi evacuare! În cazul în care găsiţi impurităţi se recomandă curăţirea, sau dacă este cazul, schimbarea tubulaturii. Verificaţi conductele de ulei să nu fie înfundate, iar dacă este nevoie schimbaţi-le.
 • Respectaţi calitatea şi cantitatea de ulei recomandat şi precizat de către producătorul autovehiculului în cartea tehnică.
 • La prima pornire a motorului după montarea turbosuflantei, acesta trebuie lăsat în ralanti aproximativ 5 minute.
 • După recondiţionarea sau repararea motorului este recomandat ca motorul să funcţioneze câteva minute fără turbosufl anta montată, după care trebuie schimbat uleiul şi filtrul de ulei, urmând ca ulterior să se monteze turbosuflanta.
 • La orificiile de intrare şi ieşire a uleiului din turbosuflantă este interzisă folosirea oricărui material de etanşare fluid sau vâscos.
 • Este interzisă efectuarea oricăror lucrări la instalaţia de admisie şi de evacuare a turbosuflantei în timpul funcţionării acesteia, pentru că axul turbosuflantei poate să ajungă la peste 100.000 rotaţii/minut. PERICOL DE ACCIDENTARE!
 • Important! Înainte de a înlocui turbosuflanta trebuie stabilită cauza deteriorării turbosuflantei vechi! Înlăturaţi această cauză!

 

E-MAIL : aditurboshop@gmail.com